1. Dr Saurabh Anand (Gurugram)
 2. Dr Manish Marda (Ghaziabad)
 3. Dr Keshav Goyal (New Delhi)
 4. Dr Ashish Bindra (New Delhi )
 5. Dr Siddharth Chavali ( Pune )
 6. Dr Rahul Yadav (Mumbai)
 7. Dr Prakhar Gyanesh (Kolkata)
 8. Dr Indranil Ghosh (Kolkata)
 9. Dr Ranadhir Mitra (Bhuvaneshwar)
 10. Dr Ritesh Lamsal (Kathmandu)
 1. Dr Sambit Sahu (Hyderabad)
 2. Dr K S Reddy (Hyderabad)
 3. Dr Ajay Prasad Hrishi (Trivandrum)
 4. Dr Varun Jain (Gurugram)
 5. Dr Renu Bala (Rothak)
 6. Dr Obaid Ahmad Siddiqui (Aligarh)
 7. Dr Zulfiqar Ali (Srinagar)
 8. Dr Kiran Jangra (Chandigarh)
 9. Dr Ankur Luthra (Chandigarh)
 10. Dr Saurav Bhargava ( Jaipur)